ขอเชิญเที่ยวงาน ประเพณีแข่งเรือยาวเทศกาลออกพรรษา ประจำปี 2562 วันที่ 12-13 ตุลาคม 2562

ขอเชิญเที่ยวงาน ประเพณีแข่งเรือยาวเทศกาลออกพรรษา ประจำปี 2562 วันที่ 12-13 ตุลาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลกระเบื้องใหญ่

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลกระเบื้องใหญ่วันที่ 18 กันยายน 2562หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร# ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

วันที่ 25 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ได้จัดโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยจ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประเพณีแข่งเรือยาวเทศกาลออกพรรษา ประจำปี 2562 วันที่ 12-13 ตุลาคม 2562

ขอเชิญเที่ยวงาน ประเพณีแข่งเรือยาวเทศกาลออกพรรษา ประจำปี 2562 วันที่ 12-13 ่ตุลาคม 2562 ชมการแข่งขัน ...
อ่านเพิ่มเติม

การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน ตุลาคม 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์ การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่จะดำเน ...
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวกิจกรรม

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลกระเบื้องใหญ่

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลกระเบื้องใหญ่วันที่ 18 กันยายน 2562หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร# ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

วันที่ 25 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ได้จัดโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยจ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประเพณีแข่งเรือยาวเทศกาลออกพรรษา ประจำปี 2562 วันที่ 12-13 ตุลาคม 2562

ขอเชิญเที่ยวงาน ประเพณีแข่งเรือยาวเทศกาลออกพรรษา ประจำปี 2562 วันที่ 12-13 ่ตุลาคม 2562 ชมการแข่งขัน ...
อ่านเพิ่มเติม

การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน ตุลาคม 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์ การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่จะดำเน ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลกระเบื้องใหญ่

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลกระเบื้องใหญ่วันที่ 18 กันยายน 2562หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร# ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

วันที่ 25 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ได้จัดโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยจ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประเพณีแข่งเรือยาวเทศกาลออกพรรษา ประจำปี 2562 วันที่ 12-13 ตุลาคม 2562

ขอเชิญเที่ยวงาน ประเพณีแข่งเรือยาวเทศกาลออกพรรษา ประจำปี 2562 วันที่ 12-13 ่ตุลาคม 2562 ชมการแข่งขัน ...
อ่านเพิ่มเติม

การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน ตุลาคม 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์ การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่จะดำเน ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลกระเบื้องใหญ่

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลกระเบื้องใหญ่วันที่ 18 กันยายน 2562หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร# ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

วันที่ 25 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ได้จัดโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยจ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประเพณีแข่งเรือยาวเทศกาลออกพรรษา ประจำปี 2562 วันที่ 12-13 ตุลาคม 2562

ขอเชิญเที่ยวงาน ประเพณีแข่งเรือยาวเทศกาลออกพรรษา ประจำปี 2562 วันที่ 12-13 ่ตุลาคม 2562 ชมการแข่งขัน ...
อ่านเพิ่มเติม

การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน ตุลาคม 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์ การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่จะดำเน ...
อ่านเพิ่มเติม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่

ที่อยู่

  • จังหวัดนครราชสีมา
  • Tel.: +
  • Mail : info@krabuangyai.go.th

Links

Instagram Feed

© 2019, Elements Kit. All Rights Reserved