องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวและกีฬาสีผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 ประกอบด้วยการแข่งขัน โบลิ่ง แชร์บอลผู้สูงอายุ ปาลูกดอก ปิดตาแต่งหน้าและเป่าแป้งหาเหรียญ น้ำหนูอยู่ไหน ในวันที่ 11 เมษายน 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่