โครงการอบรมการจัดกิจกรรมศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกายจิตของสมองผู้สูงอายุ

วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2…

View More โครงการอบรมการจัดกิจกรรมศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกายจิตของสมองผู้สูงอายุ

ประชุมโครงการบูรณาการความร่วมมือให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง (ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล)

วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.25…

View More ประชุมโครงการบูรณาการความร่วมมือให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง (ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล)

เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ออกติดตามให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย ตาม TPMAP ในพื้นที่ ต.กระเบื้องใหญ่

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ…

View More เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ออกติดตามให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย ตาม TPMAP ในพื้นที่ ต.กระเบื้องใหญ่