โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลกระเ…

View More โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2565

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ เหตุรำคาญ ม.4 บ้านกระเบื้องใหญ่

วันที่ 26 ส.ค. 2565 เวลา …

View More ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ เหตุรำคาญ ม.4 บ้านกระเบื้องใหญ่

โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลกระเ…

View More โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565

ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมรายได้ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลกระเ…

View More ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมรายได้ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565