วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 10.30 น. นางสาวธนวัน ศรีสมยา ปลัดอำเภอพิมาย นางสุกันยา ฟุ้งพิมาย นายก อบต. ท่านรองนายก ท่านปลัดอบต. ท่านรองปลัดร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. จนท. อบต. ร่วมรณรงค์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น