เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ งานกองสวัสดิการสังคม ได้ร่วมบูรณาการกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยมี นายกสุกันยา ฟุ้งพิมาย เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่