วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ จัดโครงการปลูกต้นไผ่เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว นำโดยนางสุกันยา ฟุ้งพิมาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายสุรเดช เด่นงวษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นางอรรัตน์ พิมปรุ กำนันตำบลกระเบื้องใหญ่ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ ประชาชนบ้านเตยและหมู่บ้านใกล้เคียงร่วมกันปลูกต้นไผ่ ณ ศูนย์เรียนรู้พอเพียงบ้านเตย หมู่ 1