เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.30 น. นายทวี พิมพ์อุบล นายอำเภอพิมาย พร้อมด้วยนายปุญญพัฒน์ บุญมาก ปลัดอำเภอพิมาย ออกตรวจเยี่ยมและรับทราบข้อมูลการเตรียมการรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น รับทราบถึงสภาพปัญหา การจัดทำโครงการเพื่อป้องกัน และการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยภายในตำบลกระเบื้องใหญ่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่