เคารพธงชาติ

สวดมนต์ตอนเช้า

นายก อบต.กระเบื้องใหญ่ ในนามผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุ กล่าวต้อนรับนักเรียนผู้สูงอายุ

ให้ความรู้เรื่องการระวังป้องกัน COVID-19

ให้ความรู้เรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีผู้ได้รับบำนาญ

ทำความรู้จัก – แนะนำตัวกับเพื่อน ๆ

บริหารสมอง

กายบริหาร คลายเมื่อย เพิ่มความยืดหยุ่นร่างกาย

สันทนาการ

ทำความรู้จักกับ พรบ.คอมพิวเตอร์

ทำสมาธิด้วยเพลงลมหายใจเข้า-ลมหายใจออก

คำขวัญโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลกระเบื้องใหญ่ “กายดี จิตดี ชีวิตดี สังคมดี มีความสุข”