กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ นำเกษตรกร และกลุ่มอาชีพตำบลกระเบื้องใหญ่ จำนวน 35 คน ฝึกอบรมและเข้าศึกษาดูงาน ในวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ หมู่บ้านท่องเที่ยว D-HOPE บ้านไทยพัฒนา และสวนสุชาดา อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

หมู่บ้านท่องเที่ยว D-HOPE บ้านไทยพัฒนา

สวนสุชาดา