คำขวัญโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลกระเบื้องใหญ่

“กายดี จิตดี ชีวิตดี สังคมดี มีความสุข”

พับเหรียญโปรยทาน