วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลกระเบื้องใหญ่ บูรณาการร่วมกับ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จัดโครงการอบรมการจัดกิจกรรมศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกายจิตของสมองผู้สูงอายุ รูปแบบการพัฒนาทักษะชีวิตใน 4 มิติ โดยมีนางสุกันยา ฟุ้งพิมาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ