องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ ร่วมกับ ฮกกี่เมกาสโตร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยการนำสินค้าชุมชนตำบลกระเบื้องใหญ่จัดจำหน่ายในฮกกี่เมกาสโตร์ และร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ อาทิ จัดบูทขายสินค้า เข้าร่วมการแข่งขันทำขนมหวาน เป็นต้น