ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำ…

View More ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศ อบต.กระเบื้องใหญ่ เรื่อง ประกาศให้มีการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ (พ.ศ.2566-2570)

View More ประกาศ อบต.กระเบื้องใหญ่ เรื่อง ประกาศให้มีการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ (พ.ศ.2566-2570)

ประกาศ อบต.กระเบื้องใหญ่ เรื่อง กำหนดสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล และประกาศให้มีการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลฯ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำ…

View More ประกาศ อบต.กระเบื้องใหญ่ เรื่อง กำหนดสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล และประกาศให้มีการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลฯ

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์-โครงการซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ

View More ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์-โครงการซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ

ประกาศราคากลาง โครงกาซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

View More ประกาศราคากลาง โครงกาซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา