ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (16 กรกฎาคม 2564)

View More ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (16 กรกฎาคม 2564)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (2 กรกฎาคม 2564)

View More ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (2 กรกฎาคม 2564)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำ…

View More ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศ อบต.กระเบื้องใหญ่ เรื่อง ประกาศให้มีการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ (พ.ศ.2566-2570)

View More ประกาศ อบต.กระเบื้องใหญ่ เรื่อง ประกาศให้มีการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ (พ.ศ.2566-2570)

ประกาศ อบต.กระเบื้องใหญ่ เรื่อง กำหนดสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล และประกาศให้มีการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลฯ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำ…

View More ประกาศ อบต.กระเบื้องใหญ่ เรื่อง กำหนดสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล และประกาศให้มีการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลฯ

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์-โครงการซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ

View More ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์-โครงการซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ

ประกาศราคากลาง โครงกาซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

View More ประกาศราคากลาง โครงกาซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา