องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ จัดอบรมการจัดการมินิฟาร์ม ในวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานจักราช (ศูนย์มีชัย) ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา