ออกตรวจสุขภาพ และทำกายภาพบำบัดที่บ้านให้คนพิการ

ให้คนพิการยืมอุปกรณ์ทำกายภาพบำบัดที่บ้าน

ทำกายภาพบำบัดด้วยอุปกรณ์กายภาพที่ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพสุขใจใกล้บ้าน รพ.สต.บ้านเตย