Site icon

Forum

การแจ้งเตือน
ลบทั้งหมด

กระดานถาม-ตอบ

กระดานถาม-ตอบ
กระทู้
หัวข้อ

รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

กรุณากด Add topic และกรอกรายละเอียดที่ต้องการร้องเรียน หรือร้องทุกข์
3
2
 

ข้อเสนอแนะการดำเนินงานของ อบต.

โปรดระบุข้อเสนอแนะ
1
1
 

สงสัย-สอบถาม

กรุณากด Add topic และกรอกรายละเอียดที่อยากสอบถาม
7
5
แบ่งปัน:
Exit mobile version