ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่ามะเขือ หมู่ที่ 7 สายกลางบ้านไปวัดใหม่ท่ามะเขือ ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

View More ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่ามะเขือ หมู่ที่ 7 สายกลางบ้านไปวัดใหม่ท่ามะเขือ ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเสว หมู่ที่ 11 สายรอบบ้านทิศตะวันตก ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

View More ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเสว หมู่ที่ 11 สายรอบบ้านทิศตะวันตก ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565)

View More ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตำแย หมู่ที่ 3 สายสี่แยกกลางบ้านไปศาลาประชาคม และสายบ้านนายปานถึงวัดบ้านตำแย ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

View More ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตำแย หมู่ที่ 3 สายสี่แยกกลางบ้านไปศาลาประชาคม และสายบ้านนายปานถึงวัดบ้านตำแย ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็ก บ้านจบก หมู่ที่ 10 สายคลองรอบบ้านทิศตะวันออก(ซอยดวงหทัย) และซอยสมสมัย เมืองกร่าง ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

View More ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็ก บ้านจบก หมู่ที่ 10 สายคลองรอบบ้านทิศตะวันออก(ซอยดวงหทัย) และซอยสมสมัย เมืองกร่าง ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเตย หมู่ที่ 1 สายสำนักสงฆ์บ้านนางเหริญ(สายใน) และสายทางเข้าบ้านโนนเสวไปนานายอุดม ประสมไก่

View More ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเตย หมู่ที่ 1 สายสำนักสงฆ์บ้านนางเหริญ(สายใน) และสายทางเข้าบ้านโนนเสวไปนานายอุดม ประสมไก่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนกระสัง หมู่ที่ 6 สายศาลาประชาคมเชื่อมต่อสายกลางบ้านและสายกลางบ้าน

View More ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนกระสัง หมู่ที่ 6 สายศาลาประชาคมเชื่อมต่อสายกลางบ้านและสายกลางบ้าน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกระเบื้องใหญ่ หมู่ที่ 4 สายรอบบ้าน

View More ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกระเบื้องใหญ่ หมู่ที่ 4 สายรอบบ้าน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนทอง หมู่ที่ 9 สายคันคลอง(คลองกระเบื้อง)

View More ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนทอง หมู่ที่ 9 สายคันคลอง(คลองกระเบื้อง)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเตย หมู่ที่ 1 สายสำนักสงฆ์บ้านนางเหริญ(สายใน) และสายทางเข้าบ้านโนนเสวไปนานายอุดม ประสมไก่

View More ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเตย หมู่ที่ 1 สายสำนักสงฆ์บ้านนางเหริญ(สายใน) และสายทางเข้าบ้านโนนเสวไปนานายอุดม ประสมไก่