ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สาย นม.ถ.95-002 บ้านวัด-บ้านไผ่ ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

View More ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สาย นม.ถ.95-002 บ้านวัด-บ้านไผ่ ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงปิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สาย นม.ถ.95-012 บ้านเตย-บ้านโนนกระสัง ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

View More ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงปิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สาย นม.ถ.95-012 บ้านเตย-บ้านโนนกระสัง ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมประตูปิด-เปิด จำนวน ๒ จุด ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

View More ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมประตูปิด-เปิด จำนวน ๒ จุด ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีต นม.ถ. 95-002 บ้านวัด-บ้านไผ่ ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

View More ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีต นม.ถ. 95-002 บ้านวัด-บ้านไผ่ ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างทอเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมประตูปิด-เปิด จำนวน ๒ จุด ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

View More ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างทอเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมประตูปิด-เปิด จำนวน ๒ จุด ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สาย นม.ถ.95-012 บ้านเตย-บ้านโนนกระสัง ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

View More ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สาย นม.ถ.95-012 บ้านเตย-บ้านโนนกระสัง ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรรือกำลังเครื่องยนต์สูงสูงไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

View More ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรรือกำลังเครื่องยนต์สูงสูงไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเผยแพร่ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบพับเบิ้ลแค็บ

View More ประกาศเผยแพร่ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบพับเบิ้ลแค็บ

ประกาศยกเลิก ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมประตูปิด-เปิด ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

View More ประกาศยกเลิก ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมประตูปิด-เปิด ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา