การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับตำบล เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

คณะกรรมการบริหารเงินทุนตา…

View More การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับตำบล เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ จังหวัดจันทบุรี

เมื่อวันที่ 26-27 พฤษภาคม…

View More โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ จังหวัดจันทบุรี

กิจกรรมส่งเสริมการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ “โคราชเมืองกีฬา” ณ สนามที่ว่าการอำเภอพิมาย

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.…

View More กิจกรรมส่งเสริมการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ “โคราชเมืองกีฬา” ณ สนามที่ว่าการอำเภอพิมาย