องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2566

สามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกระเบื้องใหญ่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเตย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2566 ในวัน เวลาราชการ

รายละเอียดตามหลักเกณฑ์ด้านล่างนี้

Download