Site icon

การจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลกระเบื้องใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ กำหนดจัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลกระเบื้องใหญ่ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนเล่นกีฬา ออกกำลังกาย สร้างความสามัคคี และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ประกอบด้วยประเภทกีฬาดังนี้

  • ฟุตบอล 7 คน
  • ฟุตซอล
  • วอลเล่ย์บอล
  • เซปักตะกร้อ

ระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่

รายละเอียดการแข่งขัน และ ใบสมัคร

Exit mobile version