องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ ได้ประชุมแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้กับคณะผู้บริหารท้องถิ่น และร่วมต้อนรับ นายจิรัฏฐไชย จี่พิมาย นายอำเภอพิมาย ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่