เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นางสุกันยา ฟุ้งพิมาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ มอบหมายให้ นายรวย หมายภาษา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ และนายสมโชค อยู่สุข ผู้อำนวยการกองช่าง อบรมทรัพยากรน้ำบาดาล ณ โรงแรมสตาร์เวลล์ บาหลี รีสอร์ท โคราช