เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายกสุกันยา ฟุ้งพิมาย ในนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลกระเบื้องใหญ่ เข้าเยี่ยมนักเรียนผู้สูงอายุและมอบกระเช้าของขวัญให้ นางผ่อน น้อยเกิด บ้านเตย ม.1 พร้อมเพื่อนนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่