เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2565 นางสุกันยา ฟุ้งพิมาย นายก อบต.กระเบื้องใหญ่ มอบหมายให้ สำนักปลัด อบต.กระเบื้องใหญ่ ร่วมด้วยปลัดอำเภอ สสอ.พิมาย รพ.พิมาย และ รพ.สต.บ้านเตย ร่วมตรวจและให้คำแนะนำสถานประกอบกิจการร้านสุขนิยม ตามแบบประเมิน THAI STOP COVID 2PLUS ทีมผู้ตรวจประเมินแนะนำการจัดที่นั่งให้ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร ให้แสดงใบอนุญาตในบริเวณที่เปิดเผยของร้าน และให้ดำเนินการขออนุญาตทำการแสดงดนตรีสด