ในวันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัคร ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอพิมาย ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น และให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้า ณ ศาลาประชาคมบ้านเตยและวัดบ้านจบกกระเบื้องน้อย