ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายบุญเสริม ฟุ้งพิมาย รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.กระเบื้องใหญ่ ออกตรวจติดตามคุณภาพอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุง