วันที่ 3 ก.พ.65 นายบุญเสริม ฟุ้งพิมาย รองปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.มอบหมายให้นักวิชาการสาธารณสุข ร่วมตรวจสอบสถานที่ตั้ง สมุดบัญชี ทรัพย์สินสิ่งของการขายทอดตลาดและค้าของเก่า
เพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาตให้ขายทอดตลาดและค้าของเก่า ณ ร้านห้างทอง ฮกกี่เมกะสโตร์
งานสาธารณสุข ได้ร่วมตรวจสอบสถานที่ตั้ง สมุดบัญชี ทรัพย์สินสิ่งของการขายทอดตลาดและค้าของเก่า เพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาตให้ขายทอดตลาดและค้าของเก่า ณ ร้านห้างทองยินดี สาขาฮกกี่เมกาสโตร์