กองสวัสดิการสังคม อบต.กระเบื้องใหญ่ จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงาน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ในวันที่ 8-9 ธันวาคม 2562 ณ อำเภอวังน้ำเขียว และ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

อบรมด้านสุขภาพ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2562 ณ สตาร์เวลล์ การ์เด้นท์โฮม รีสอร์ท
กิจกรรมยืดเส้น ยืดสาย คลายปวดเมือย
ออกกำลังกายด้วยเกมก้าวขาตามเลข
ฝึกสมอง ด้วยการวาดรูปต่อจากเพื่อน
ออกกำลังกายยามเช้า
ดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลตะขบ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562
ทำความรู้จัก แลกเปลี่ยนเรียนรู้
รำบาสะโลปร่วมกับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลตะขบ
กิจกรรมบายศรี

ขอเชิญชวนประชาสัมพันธ์ผู้สูงอายุตำบลกระเบื้องใหญ่ที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันที่ 8-9 ธันวาคม 2562 สามารถส่งแบบตอบรับได้ที่ กองสวัสดิการสังคม อบต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ
แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ