เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 นายบุญเสริม ฟุ้งพิมาย รองปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง และงานสาธารณสุข สำนักปลัด ออกตรวจหาสาเหตุการเปลี่ยนสีของน้ำในแหล่งน้ำที่ใช้ผลิตประปาหมู่บ้าน จากใสไม่มีสี เป็นสีเขียว สาเหตุคาดว่าเกิดจากแพลงตอนในน้ำเพิ่มปริมาณมาก จากสาเหตุการชะล้างของปุ๋ยเคมีในท้องนาลงสู่ลำคลองในช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมา ลำน้ำขาดห้วงเนื่องจากมีการปิดคันกั้นน้ำเพื่อทำประตูกั้นน้ำ และพืชที่ช่วยสังเคราะห์แสง ได้แก่ต้นธูปฤาษีที่เกิดริมน้ำตายหมดจึงทำให้การสังเคราะห์แสง ได้โทรปรึกษาสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 และเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้รับข้อมูลว่าต้องให้สภาพน้ำฟื้นสภาพเอง และควรใส่คลอรีนในปริมาณมากกว่าเดิม เจ้าหน้าที่ อบต.ได้ให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่ดูแลประปาหมู่บ้านตำแย และติดตามสีของน้ำทุกวัน