นักเรียนผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลกระเบื้องใหญ่ เข้าร่วมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ ลำตลาด ซึ่งจัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย
– การทำกระทงใบตอง พร้อมเดินขบวนแห่
– การแสดงรำวงในพิธีเปิดงาน
– การประกวดหนูน้อยนพมาศ
– การประกวดนางนพมาศผู้สูงวัย