องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านเงาไม้ ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา รายละเอียดดังนี้

ผู้ที่สนใจสามารถส่งแบบตอบรับได้ที่ อบต.กระเบื้องใหญ่ ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ