ขอเชิญเที่ยวงาน ประเพณีแข่งเรือยาวเทศกาลออกพรรษา ประจำปี 2562 วันที่ 12-13 ่ตุลาคม 2562
ชมการแข่งขันเรือยาว ครั้งที่ 20 ประเภท 40 , 30 , 20 ฝีพาย🛶🛶
เชียร์สุดมัน กับ เรือท้องถ่ิน 12 ฝีพาย🛶🛶
งานนี้มันส์แน่..😃😃 และเชิญจับจ่ายใช้สอยสินค้าท้องถิ่น🍭🍡🍩🥣🍍🥥🍎👕👖🥿👡
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมสืบสานประเพณีแข่งเรือยาวออกพรรษากับ อบต.กระเบื้องใหญ่แล้วเจอกันนะคะ..