ติดต่อ อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่
อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0-4496-6225  Fax : 0-4496-6224-5