ติดต่อ

ติดต่อ อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่
หมู่ที่ 3 ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
Tel : 0-4496-6224-5  Fax : 0-4496-6224-5
E-mail : saraban_06301508@dla.go.th
หรือ krabuangyai2019@gmail.com
หรือ info@krabuangyai.go.th

แผนที่ตั้งหน่วยงาน