ติดต่อ อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่
อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0449-6622-5  Fax : 0449-6622-5