ติดต่อ อบต.

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่
หมู่ที่ 3 ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
Tel : 0-4496-6224-5  Fax : 0-4496-6224-5
E-mail : krabuangyai2019@gmail.com
หรือ info@krabuangyai.go.th

 

แผนที่ตั้งหน่วยงาน

back to top