ขั้นตอนการทำบัตรคนพิการ

APPLICATION "บัตรคนพิการ"

บัตรประจำตัวดิจิทัลสำหรับคนพิการ คนพิการจะสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ รวมถึงแหล่งงานที่เหมาะสมโดยผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าวได้ ซึ่งสามารถใช้งานได้บนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS

ติดตามข้อมูลข่าวสาร สอบถามเพิ่มเติมได้บน Line Official